Duyurular

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KULLANDIĞI KOKULAR

PEYGAMBER EFENDİMİZİN KULLANDIĞI KOKULAR

Bilindiği üzere, hadis-i şerifte Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Dünyanızdan bana (iki şey) hoş / sevimli göründü, kadınlar ve güzel koku. Bir de gözümün aydınlığı namaza kondu.” (Kenzu’l-Ummal, 7/288, h.no: 18913).

Müslim, Ebu Davud ve Nesaî’nin rivayet ettiği bir hadiste Efendimiz (a.s.m) “Kokuların en güzeli misktir” buyurmuştur.(bk. Esna’l-Metalib, h. no. 212).

Genel olarak Araplar, koku sürünmeyi çok seviyorlardı. Evlere güzel kokuların sinmesi için “buhur” ve “günlük” yakılırdı.

Hz. Peygamber (a.s.m)’in evinde de “misk, kâfur, amber, ud / öd gibi ağaç yongaları yakılır ve bu suretle çıkan güzel kokulu dumanlarla ev tütsülenirdi.(İbn Sa’d, ½ s.113; M Hamidullah, İslam Peygamberi-trc. Salih Tuğ-2/1063).

Peygamberimiz (asm) koku hususuna insanların dikkatlerini çekmiş, kokuların olumlu ve olumsuz yanlarından bahsetmiştir.

“Sarımsak veya soğan yiyen kimse bizden ve mescitlerimizden uzak dursun, evinde otursun.” (Buharî, Edeb, 76.)

“Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir: Hayâ -bir rivâyete göre sünnet olma- güzel koku sürünme, misvak kullanma, bir de nikâh.” (Tirmizî, Nikâh, 1.)

Bu hadis-i şerife göre güzel koku, bütün peygamberlerin devam ettirdiği bir sünnettir.

Enes bin Malik’in naklettiğine göre Peygamber Efendimiz (asm)'in kendisine hediye edilen hoş kokuyu geri çevirmemesi, konunun ehemmiyetini göstermektedir. Koku hususunda alkol meselesine dikkat edilmelidir. İbadetlerimizin sahihliği açısından seçici olmakta fayda vardır.

Peygamber Efendimiz (a.s.m.) kadınlarda ayrı, erkeklerde ayrı olarak ele almış ve öyle değerlendirmiştir.

“Şu üç şey, her Müslüman üzerinde yerine getirilmesi gereken bir haktır: Cuma günü yıkanmak, misvak kullanmak ve güzel koku sürünmek.” (Câmi’ü’s-Sağir)

Kadınlarda Koku İse…

Ebu Hüreyre’nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz (asm) şöyle buyuruyor:

“Koku süründükten sonra mescide gelen kadın, cünüplükten yıkanır gibi iyice yıkansın.” (Neseî, Zînet, 36.)

Burada kadının koku sürmesi değil, kokunun dışarıda, yani namahrem yabancı erkeklerin yanında kullanılmaması, onların hissetmesinden uzak tutulması anlatılmak istenmiştir. Kolonya, parfüm, deodorant, kokulu krem ve benzeri makyaj malzemeleri sürünüp kullandıktan sonra, yabancı erkeklerin içine çıkan bir kadının ilk dikkati çeken yönü, süründüğü şeylerin kokusunun başkaları üzerinde yaptığı tesirdir.

Kadın iki sorumluluk taşır. Hoş olmayan davranışı yaptığı için günahı işler, hem de başkalarının haram işlemelerine sebep olur.

Bu sorumluluğun ağırlığı ve günahın “bir” olarak kalmayıp birden fazla kimseyi kapladığından dolayıdır ki, bir hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur:

“Bir kadın güzel koku sürünüp, bunu hissetsinler diye bir topluluğa uğrarsa zina etmiş olur.” (Cami’ü’Sağir 251, Neseî, Zînet, 35.)

Zinanın el zinası, göz zinası, dil zinası gibi çeşitleri vardır. Burada bahsedilen zina da göz zinasıdır. Süslenerek sokağa çıkan kadına bakan erkekler göz zinâsı işlemiş olacakları gibi, kadın da buna vesile  olduğu için bu mânâda zinakâr olmuş sayılır.

İçerisinde alkol bulunan, nemlendirici kremler abdeste engel midir?

Patates, mısır, kamış ve sentetik maddelerden üretilen kolonyanın  necis olup olmadığı tartışılmıştır. Necis olan şarabın bir miktarı elbise üzerine döküldüğünde namazın sıhhatine engel teşkil eder.

Ama şarap dışında sarhoşluk verici nesnelerin, meselâ kolonyanın, içilmesi haram olmakla beraber, necis olduğuna dair bir delil bulunmadığından, elbiseye döküldüğünde İmam-ı Azam ve Ebu Yusuf’a göre namazın sıhhatine engel teşkil etmez.

İmam-ı Şafi’ye göre ise sarhoşluk verici her şey necistir. İçilmesi haram olduğu gibi, kullanılması da haramdır.

Bu durumda alkol ihtiva eden ürünleri mümkünse kullanmamak, bunun yerine alkolsüz alternatif üretim yapılmışsa onu tercih etmek daha evlâdır. Ancak bu mümkün olmaz ve alkollü bir ürünü, söz gelişi nemlendirici bir kremi kullanmış isek, yıkandığı takdirde abdest de namaz da sahihtir.

(Aile ve İbadet Hayatımı, Süleyman Kösmene)

Kaynak:sorularlaislamiyet.com

 

Bu sayfa 4716 kişi tarafından okunmuştur
<